August 11, 2020

Maharashtra Metro

online News Portal – Reg- no. MH08D0025117

पाणी पुरवठा

- बबनराव लोणीकर मुंबई, दि. 20 : वारंवार दुष्काळ पडत असल्याने निर्माण होणारी पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जळगाव जिल्हयातील मौजे...

WhatsApp
error: Content is protected !!