August 3, 2020

Maharashtra Metro

online News Portal – Reg- no. MH08D0025117

शैक्षणिक

भारतीय पोस्टल विभागामार्फत ढाई अखर पत्रलेखन स्पर्धा चंद्रपूर, दि. 7 ऑगस्ट: गेल्या दोन वर्षाप्रमाणे यावर्षी सुध्दा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वार्षिक पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे....

  नागपूर - शिक्षण विभागाकडून अनेक वेळा घोषणा करूनही मागील १५ वर्षापासून उच्च माथमिक शाळेतील शिक्षक विनावेतन काम करीत आहे....

WhatsApp
error: Content is protected !!